Vajinismus – Cinsel Organlarda – Pelviste Ağrı / İçe Girme Bozukluğu Belirtileri

Vajinismus – Cinsel Organlarda – Pelviste Ağrı / İçe Girme Bozukluğu Belirtileri

A- Aşağıdakilerden birinde (ya da daha çoğunda), sürekli ya da yineleyici güçlük çekme:

1- Birleşme sırasında vajinaya girme.

2- Vajinaya girme ya da girme girişimleri sırasında vulvovajinada ya da pelviste belirgin ağrı duyma.

3- Vajinaya girme eyleminin gerçekleşeceği beklenirken ya da vajinaya girme sırasında ya da girilmesinden ötürü, vulvovajinada ya da pelvis­te ağrı duymayla ilgili olarak belirgin bir korku ya da kaygı duyma.

4- Vajinaya girme girişimi sırasında pelvis tabanı kaslarını çok germe ya da sıkma.

B- A tanı ölçütündeki belirtiler, en az, yaklaşık altı aydır sürmektedir.

C- A tanı ölçütündeki belirtiler, kişide, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya neden olur.

D- Bu cinsel işlev bozukluğu, cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz ya da ağır bir ilişki bozukluğundan (örn. eşin kaba güç kullanması) ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kay­naklanmamaktadır ve bir maddeye/ilaca ya da başka bir sağlık durumuna bağlanamaz.

Kaynak: DSM 5

Hakan TOKGÖZ

Leave a Reply

Call Now Button