Kadında Cinsel İlgi / Uyarılma Bozukluğu Belirtileri

Kadında Cinsel İlgi / Uyarılma Bozukluğu Belirtileri

A- Aşağıdakilerden en az üçü ile kendini gösteren, cinsel ilgi/uyarılmanın yokluğu ya da belirgin olarak az olması:

1- Cinsel etkinliğe karşı ilgisizlik ya da çok az ilgi gösterme.

2- Cinsel içerikli düşüncelerin ya da düşlemlerin olmaması ya da çok az olması.

3- Cinsel etkinliği başlatmama ya da çok az başlatma, eşinin başlatma girişimlerine karşılık vermeme.

4- Her cinsel karşılaşmada ya da neredeyse her cinsel karşılaşmada (yaklaşık % 75-100’ünde) (belirli durumlarda ya da yaygın ise her du­rumda), cinsel etkinlik sırasında, cinsel coşku/hoşlanma olmaması ya da çok az olması. İçten ya da dıştan gelen hiçbir cinsel simgeye (örn. yazılı, sözel ya da görsel) karşı cinsel ilgi/uyarılmanın olmaması ya da çok az olması.

5- Her cinsel karşılaşmada ya da neredeyse her cinsel karşılaşmada (yaklaşık % 75-100’ünde) (belirli durumlarda ya da yaygın ise her du­rumda), cinsel etkinlik sırasında, cinsel organlarda ya da cinsel organ­ların dışında bir duyum olmaması ya da çok az olması.

A tanı ölçütündeki belirtiler, en az, yaklaşık altı aydır sürmektedir.

A tanı ölçütündeki belirtiler, kişide, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya neden olur.

Bu cinsel işlev bozukluğu, cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz ya da ağır bir ilişki bozukluğundan (örn. eşin kaba güç kullanması) ya da gerginlik yaratıcı önemli başka etkenlerden kay­naklanmamaktadır ve bir maddeye/ilaca ya da başka bir sağlık durumuna bağlanamaz.

Detaylı bilgi:

http://bursaailedanismanligi.org/blog/kategori/aile-danismanligi

https://www.sahinucar.com/

Leave a Reply

Call Now Button